Privacy policy

Inleiding privacy 

De bedrijven van BAS zijn succesvol dankzij hun talentvolle medewerkers. Onze organisatie groeit, dus kijken we altijd goed om ons heen om meer talenten aan onze missie te verbinden. Deze website, Werken bij BAS, speelt daar een belangrijke rol in. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitstippelen van je carrière, verzamelen we gegevens. Als je solliciteert, bijvoorbeeld, of als je de BAS jobalert activeert. Hierbij is jouw privacy onze hoogste prioriteit. Jij behoudt de controle over je gegevens die we alleen gebruiken om je de gewenste informatie te verstrekken of sollicitatie- en selectieprocedures te starten. Bij BAS geloven we in de kracht van internet en e-commerce en streven we ernaar om het internet zo waardevol mogelijk te houden voor alle gebruikers. We houden ons aan de volgende uitgangspunten om je privacy te verzekeren:

  • nacontrole: je kunt je eigen keuzes maken over de gegevens die we bewaren en zijn je direct van dienst als je je voorkeuren wilt veranderen; 
  • op verzoek: we geven je binnen twee werkdagen inzicht in de gegevens die we voor je bewaren; 
  • veiligheid: je gegevens zitten bij ons ‘achter slot en grendel’; 
  • zinnige informatie: we gebruiken je gegevens om je informatie te verschaffen die voor jou van belang is. 

Deze verklaring is het privacybeleid van BAS en geeft uitleg over hoe wij informatie verwerken. Dit geldt voor alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt en alle persoonlijke informatie die wij uit andere bronnen verzamelen. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Overal in deze verklaring dien je ‘BAS Group’ te lezen als BAS Group B.V., met inbegrip van alle aanverwante bedrijven en dochterondernemingen (ook aangeduid met ‘BAS’, ‘we’ of ‘ons’). De complete lijst van alle bedrijven die onder BAS Group vallen vind je op https://basgroup.com/companies/ De eenheid van BAS die verantwoordelijk is voor jouw persoonlijke informatie (en de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van wetgeving rond gegevensbescherming) is het bedrijfsonderdeel van BAS Group dat in eerste instantie informatie van of over jou verzamelt. De AVG beoogt ervoor te zorgen dat bedrijven transparanter, veiliger, specifieker en op een beperktere wijze met persoonsgegevens omgaan. Daarom is dit privacybeleid een prachtige gelegenheid om je te vertellen hoe wij met gegevens omgaan en je rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens te benoemen. 

DOEL EN WETTELIJKE GRONDSLAG 

BAS verwerkt persoonsgegevens op een wijze die een hoog niveau van bescherming garandeert. Voor elke verwerking van gegevens bestaat een doel en een wettelijke grondslag. Omdat we ervoor willen zorgen dat je gegevens veilig zijn bij ons, bewaren we alleen gegevens waarmee we je ervaringen met BAS kunnen verbeteren. Vrijwel altijd baseren we de verwerking van gegevens op de volgende wettelijke grondslagen: 

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je een partij bent, of om (op jouw verzoek) stappen te zetten om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer je uitgenodigd wilt worden voor een sollicitatie); 
  • de verwerking is noodzakelijk voor ons om aan een relevante wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld wanneer we bepaalde informatie moeten verzamelen voor fiscale of administratieve doeleinden); 
  • de verwerking is in ons gerechtvaardigde commerciële belang, met inachtneming van jouw belangen en fundamentele rechten. 

BEWAARTERMIJN 

Hoe lang we je persoonlijke informatie bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze verkregen was en van de aard van de informatie. We bewaren je persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de doelen te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn door de wet is toegestaan. Financiële gegevens dienen we bijvoorbeeld zeven jaar te bewaren. 

GEGEVENSBEVEILIGING 

We nemen passende maatregelen om ongeoorloofde toegang en ongewenste veranderingen aan je gegevens te voorkomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat er beveiligingsmaatregelen genomen worden. Daarnaast zijn al onze medewerkers getraind om je persoonsgegevens privé en veilig te houden. 

WEBSITE 

We verzamelen automatisch bepaalde soorten informatie wanneer je onze websites bezoekt. Geautomatiseerde technologieën kunnen het gebruik van webserverlogs omvatten om het aantal bezoekers te tellen en het land van herkomst en het soort apparaat dat gebruikt wordt te bepalen. Nadere informatie over ons gebruik van cookies kun je vinden in onze Cookieverklaring

ANDERE WEBSITES 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met onze websites zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om altijd het privacybeleid van de betreffende site te lezen om vast te stellen hoe zij met jouw gegevens omgaan. 

OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 


BINNEN BAS GROUP 

We kunnen je persoonlijke informatie met andere bedrijfsonderdelen van BAS delen om je van dienst te zijn en je ervaring met BAS op jouw interesses af te stemmen. We verhuren of verkopen geen persoonlijke informatie over onze online bezoekers en maken deze niet anderszins bekend aan niet-aanverwante derden voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen je persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de omstandigheid als hieronder aangegeven. 

BEVOEGDE DIENSTVERLENERS 

We kunnen je informatie bekendmaken aan dienstverleners die we hebben ingeschakeld (als verwerkers) om namens ons diensten te verrichten. Deze dienstverleners zijn op grond van hun contract gebonden om de informatie uitsluitend te gebruiken of openbaar te maken waar nodig om diensten namens ons te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

WIJZIGING VAN DIT PRIVACY BELEID 

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We zullen je gegevens nooit zonder je toestemming voor andere doeleinden gebruiken. 

JE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING 

Je hebt diverse rechten waar het gaat om de bescherming van gegevens. Allereerst heb je het recht om inzage in je persoonsgegevens te vragen. Je hebt eveneens het recht om BAS te verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking ervan te beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door BAS of verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid. Wij maken je er echter op attent dat BAS niet altijd verplicht hoeft te zijn om te voldoen aan een verzoek tot verwijdering, beperking, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid. De wettelijke verplichtingen van BAS en de uitzonderingen op dergelijke rechten zullen van geval tot geval beoordeeld worden. Als je van (een van) de bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. 

E-mail functionaris voor gegevensbescherming (Nederland): privacy@basgroup.com 
E-mail functionaris voor gegevensbescherming (Duitsland): datenschutz@bts-daf.de 


Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 04 mei 2023.